για μένα

Hands-on εμπειρία που έχω αποκτήσει κατά τη вроцлавских νοσοκομεία και κλινικές διατροφής, καθώς και τις κύριες εκπαιδευτικές δραστηριότητες με τους μαθητές των σχολείων. Ιδιωτική εταιρεία που ιδρύθηκε το 2013, μου επιτρέπει να εμπλουτίσουν την εμπειρία σας και τις γνώσεις σας, με κάθε νέο ασθενή. Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων οδηγώ επίσης πολλές διαλέξεις και εργαστήρια που σχετίζονται με dietetyką. Πολύ χρόνο ξοδεύω για πρόσθετη εκπαίδευση και επιστημονικά συνέδρια, καθώς και στην εμβάθυνση επαγγελματική βιβλιογραφία διατροφής, ψυχολογία και καθοδήγηση.